Przędze poliestrowe [ciągłe] [cięte]
Lp. Nazwa handlowa Grubość(dtex) Kolor Uwagi
1. Bistor 84 biały
2. Bistor 84 czarny
3. Bistor 110 biały
4. Bistor 110 czarny
5. Bistor 167 biały 48;96 filamentów
6. Bistor 167 czarny
7. Bistor 330 biały
8. Bistor 330 czarny
9. Bistor 84 biały sczepiany
10. Bistor 84 czarny sczepiany
11. Bistor 167 biały sczepiany
12. Bistor 167 czarny sczepiany
13. Bistor 330 biały sczepiany
14. Bistor 330 czarny sczepiany
15. Torlen błysk profil. 84 biały
16. Torlen błysk profil. 110 biały
17. Torlen błysk profil. 167 biały
18. Torlen błysk profil. 220 biały
19. Torlen błysk profil. 330 biały